Please wait!

Några av bilderna som är med i den kommande boken ”Var god dröj!” och som också har en engelsk text och heter då ”Please Wait!”