Inlägg märkt: taymyr

Sibiria III

Sibirian inuits, Taymyr penninsula